Podejmij wyzwanie - zarejestruj swoją ekipę!

Sternik

Imię(wymagane)
Nazwisko(wymagane)

Adres(wymagane)
tel.:(wymagane)
Email(wymagane)
Jacht klub:

Jacht

Nazwa(wymagane)
Nr na żaglu(wymagane)

Klasa(wymagane)
Długość jachtu(wymagane)
Ilość os. załogi(wymagane)
Typ Jachtu lub marka(wymagane)
Imiona i nazwiska załogi(wymagane)

Koszulki (ilość)

S
M

L

XL

XXL

Uwagi / dane do faktury

Oświadczenie:

Oświadczam, że biorę udział na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia mnie od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przeze mnie lub mój jacht, a wynikającą z udziału w regatach. Oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie OC.

Zgoda:

Administratorem danych osobowych jest Organizator regat pod nazwą Planet Baltic Cup - MK Project Marcin Koc ul. Warzelnicza 1, 78 - 100 Kołobrzeg. Administratorzy przetwarzają dane osobowe dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu organizacji regat Planet Baltic Cup oraz przesłania zamówionej informacji handlowej dotyczącej oferty szkoleń i czarterów. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie do dostępu do moich danych, ich poprawiania, dobrowolności ich podania oraz prawie żądania zaprzestania ich przetwarzania i wyrażeniu sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883.